רוזס הלזינגר אדריכלים בע"מ
החברה לאדריכלות ושינויי דיירים